Phiên bản đang chạy thử nghiệm. Trang thông tin điện tử công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động
Số/ Ký hiệu: 29/2015/TT-BLĐTBXH | Ngày ban hành: 31-07-2015 |
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
Số/ Ký hiệu: 85/2015/NĐ-CP | Ngày ban hành: 01-10-2015 |
Lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trong hệ thống Công đoàn tỉnh BR-VT
Số/ Ký hiệu: 122/KH-LĐLĐ | Ngày ban hành: 29-07-2015 |
Khen thưởng thi đua chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động”
Số/ Ký hiệu: 168/HD-TLĐ | Ngày ban hành: 10-02-2015 |
Cuộc thi Ý tưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ I năm 2015
Số/ Ký hiệu: 1162_LĐLĐ | Ngày ban hành: 21-07-2015 |
Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ
Số/ Ký hiệu: 26/2013/TT-BLĐTBXH | Ngày ban hành: 18-10-2013 |
Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ
Số/ Ký hiệu: 23/2015/TT-BLĐTBXH | Ngày ban hành: 23-06-2015 |
czxczx
Số/ Ký hiệu: xcvxzcxz | Ngày ban hành: xzcvzxczx |
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nộ
Số/ Ký hiệu: 29/2015/TT-BLĐTBXH | Ngày ban hành: 31-07-2015 |
ddfasdasd
Số/ Ký hiệu: 3520 | Ngày ban hành: 15/4/2014 |

THÔNG BÁO - MỜI HỌP

Căn cứ Kế hoạch số 164/KH-LĐLĐ ngày 30/6/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong công nhân, viên chức, lao động, Ban Thường vụ công đoàn các KCN xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với các nội dung cụ thể như sau:
Xem chi tiết tại đây

LỊCH CÔNG TÁC

 .