Phiên bản đang chạy thử nghiệm. Trang thông tin điện tử công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động
Số/ Ký hiệu: 29/2015/TT-BLĐTBXH | Ngày ban hành: 31-07-2015 |
Khen thưởng thi đua chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động”
Số/ Ký hiệu: 168/HD-TLĐ | Ngày ban hành: 10-02-2015 |
Cuộc thi Ý tưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ I năm 2015
Số/ Ký hiệu: 1162_LĐLĐ | Ngày ban hành: 21-07-2015 |
Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ
Số/ Ký hiệu: 26/2013/TT-BLĐTBXH | Ngày ban hành: 18-10-2013 |
Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ
Số/ Ký hiệu: 23/2015/TT-BLĐTBXH | Ngày ban hành: 23-06-2015 |
czxczx
Số/ Ký hiệu: xcvxzcxz | Ngày ban hành: xzcvzxczx |
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nộ
Số/ Ký hiệu: 29/2015/TT-BLĐTBXH | Ngày ban hành: 31-07-2015 |
ddfasdasd
Số/ Ký hiệu: 3520 | Ngày ban hành: 15/4/2014 |
Mẫu báo cáo số liệu, công tác CSPL năm 2015
Số/ Ký hiệu: 06/BC-CĐKCN | Ngày ban hành: 27/4/2015 |
Mẫu báo cáo đính kèm cong văn hướng dẫn số 12/HD-CĐKCN
Số/ Ký hiệu: 07/BC-CĐKCN | Ngày ban hành: 9/07/2015 |

THÔNG BÁO - MỜI HỌP

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019
Xem chi tiết tại đây

LỊCH CÔNG TÁC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019

- Căn cứ Chương trình công tác năm 2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh.
- Căn cứ Chương trình công tác toàn khoá nhiệm kỳ 2015-2020 của Công đoàn các KCN và tình hình thực tế tại đơn vị. Ban Thường vụ Công đoàn các KCN lập kế hoạch công tác năm 2019 như sau:

>>>Xem thêm hình ảnh hoạt động>>>