CHUYÊN MỤC BẢN TIN
VĂN BẢN BAN HÀNH
Biểu mẫu
Chi tiết
31-07-2010

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS………………………………                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Bầu Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở)

         

          Hôm nay, vào lúc……giờ......phút, ngày.….tháng… năm 201… tại văn phòng ……….……………………………………………………………chúng tôi tổ chức phiên họp thứ 1 Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 201…-201… và nhất trí cử  Ban bầu cử để tổ chức Bầu Chủ nhiệm UBKT CĐCS nhiệm kỳ gồm :

1.     ………………………………………     Trưởng ban

2.     ………………………………………     Ủy viên

3.     ………………………………………     Ủy viên

 

Ban bầu cử thực hiện nhiệm vụ của mình phổ biến thể thức bầu cử để toàn thể hội nghị bỏ phiếu và nhất trí lập biên bản như sau :

Danh sách ứng cử, đề cử chức danh Chủ nhiệm UBKT CĐCS :

1. ……………………………………….

2. ……………………………………….

3. ……………………………………….

          - Tổng số UVBCH CĐCS : …………………...người

          - Số UVBCH có mặt tham gia bỏ phiếu : ……..người

          - Số lượng tham gia bỏ phiếu : …………..........người

- Tổng số phiếu ban bầu cử phát ra :…………..phiếu

- Tổng số phiếu ban bầu cử thu về :…………...phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ :……………………….phiếu

- Tổng số phiếu không hợp lệ :………………..phiếu

Kết quả kiểm phiếu :

1.     ………………………………       .........../……..phiếu, tỉ lệ …….%

2.     ………………………………       .........../……..phiếu, tỉ lệ …….%

3.     ………………………………       .........../……..phiếu, tỉ lệ …….%

 

Kết luận : Ông, bà ………………………………………...trúng cử chức danh Chủ nhiệm UBKT CĐCS nhiệm kỳ 201…-201….

 

          Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc :…….giờ…….phút cùng ngày, được lập thành 4 bản lưu vào hồ sơ của CĐCS và nộp về Công đoàn các Khu công nghiệp.

 

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ                 

Tin tức khác
Hình ảnh hoạt động
Doanh nghiệp tài trợ
Lượt truy cập: 485192 Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu | Ba Ria - Vung Tau Industrial Zones Union
Đang xem: 28 Số 198 Đường Bạch Đằng - Phường Phước Trung - Thị xã Bà Rịa - Tỉnh BR-VT - ĐT: (064) 3525 979 - Fax: (064) 3524 579
Website: http://congdoankcnbrvt.vn | Email: info@congdoankcnbrvt.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu